กังหันสูบน้ำ “พลังลม”

ชมสารคดีรู้ค่าพลังงาน ตอน กังหันสูบน้ำ “พลังลม” คลิ๊ก

                   จากที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตร ชาวบ้านต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทน มาเป็นพลังงานในการสูบน้ำ โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง ก็ทำให้ชาวบ้านหมดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำไปเลยครับ

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553 

สนันสนุนสื่อคุณภาพ สนใจDVD โทร.02-663-4064